מאמר "המספד בירושלים" למרן הרב קוק זצ"ל.

חז"ל בגמרא (סוכה נב.) אומרים שהמספד הגדול יהיה על משיח בן יוסף שנהרג.

הרב קוק מסביר למה צריך שני משיחים? האם משיח בן דוד לא מספיק?

יש שני כוחות בעם ישראל הכח החומרי המעשי והכוח הרוחני.

ליוסף הצדיק היה את הכישרון להנהיג ולמלוך, לנהל את חיי החומר בחכמה ואף להרגיש כללי ולהצליח להתחבר עם העמים האחרים.

דווקא זרע יוסף יכול להתמודד עם עשו.