מיהו אליהו הנביא שבא לבית רבי עקיבא ואיזו ברית מילה היתה לחכם צדקה? 

שיעור במידות ועבודת ה' מגודלם של רבי עקיבא ורחל אל חיינו.