לדבוק במידתו של אהרון הכהן, לכבוד יום פטירתו – א' אב.

על פי ברייתא באבות דרבי נתן הרב הולך בעקבותיו ודולה מדמותו של הכהן הגדול דרכי חיים.