ברכתו של ר' ישמעאל כהן גדול לקב"ה וההשלכות לחיינו.

לכבוד הילולת הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל