שיחה של הרב על פרשת שלח ותיקון חטא המרגלים לדורנו.