מהו רזא דרזין של פורים וממה נובעת קדושתו הגדולה?
אדר התשע"ז.