שאלה שנשאלת אצל הרבה חבר'ה, מי הרשה לכם לעשות שנה וארבע? אתם לא משרתים כמו כולם.

 

א. בישיבת הסדר עושים 5 שנים שירות. גם הלימוד נחשב שירות, כך גם הצבא מתייחס אליו.

ב. מפגש רציני עם התורה אמור לייצר אנשים שמשרתים את עם ישראל 120 שנה!

המבחן זה לא רק השנים בשירות הצבאי, אלא מה אתה הולך לעשות במשך שאר השנים? 

אנחנו באים לגדל פה אנשים שמה שמטריד אותם זה איך הם יכולים לסייע לעם ישראל, כל אחד בתחומו.