מילוי טופס זה מאפשר רישום ראשוני לישיבת ההסדר, ומבטיח קדימות להרשמה על פני מועמדים אחרים.