הישיבה מחזיקה כולל אברכים, 15 אברכים שיושבים ועוסקים בתורה רוב שעות היום. עלות מלגת אברך 1500 ₪ לחודש.

מצווה גדולה מאוד לקחת חלק באחזקת תלמידי חכמים, ניתן להשתתף אפילו חלקית. כל תורם יקבל את שם האברך שלומד לזכותו וכן את שעות הלימוד.

 

Donate_button_he
לחצו להשתתפות ותמיכה בלימוד התורה עבור אברך