בכל שנה קיימים מספר תלמידים שאין באפשרותם להתקיים, כגון: נסיעות, ביגוד וכדו'.
הישיבה דואגת למענה באמצעות חלוקת מלגות, כך התלמיד יכול לשבת ללמוד תורה ללא דאגות.

עלות לתלמיד- 500 ₪ לחודש.

 

Donate_button_he
לחצו להשתתפות ותמיכה בתלמיד