SCAN_20160712_121836156

הישיבה פועלת בשיתוף פעולה עם מרכז יום לקשיש "מולדת". הפעילות נעשית לאורך השנה, במרכז לוקחים חלק כ- 250 קשישים .

הישיבה שמה דגש על אותם קשישים החיים לבדם, במסגרת הפעילות המשותפת נרקמים קשרים ושיחות מרגשים. 
מבין הפעילויות אותן הישיבה מארגנת: 

ניתן להשתתף בצורה חלקית, יחד פועלים לחברה טובה יותר!

סדר ראש השנה הכולל סדר סימנים, הסבר על מנהגי החג, תקיעת שופר. 
עלות-9,000 ₪. ניתן להשתתף חלקית. 

בניית סוכה לקשיש – 100 ₪ לקשיש. 

הדלקת חנוכיות בבית הקשיש– 50 ₪ כולל ערכת חנוכה.

סדר טו בשבט מרכזי הכולל פירות טו בשבט וכן מופע מוסיקלי
עלות- 12,000 ₪. ניתן להשתתף חלקית

ביום פורים- קריאת מגילה ועזרה בסעודת פורים עם משלוח מנות.
100 ₪ לקשיש.

סדר פסח כהלכתו – סדר פסח מוקדם לפי מנהג ישראל.
עלות 6,000 ₪.

קמחא דפסחא- 360 ₪ לקשיש

שיעור שבועי בפרשת שבוע– 500 ש"ח לחודש.

Donate_button_he
לחצו להשתתפות ותמיכה בפעילויות הקשישים