מוכר לפי אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46
The organization has been granted Tax Exemption Status (Form 46) in relation to donations received