לכל המסייעים, עוזרים ותורמים לבנין הישיבה  ברכת ה' עליכם.

רש"י בספר שמות מלמד אותנו "ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה – אשר צוה משה אין כתיב כאן, אלא כל אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה."

כמו משה ובצלאל גם אנו נמצאים ב"ה בשלב בניית הבית לתורה ולישיבת ההסדר הגבוהה בקרית גת.

הישיבה שהחלה את דרכה לפני מספר שנים היא ב"ה היום חי הנושא את עצמו בתוך הקהילה הנפלאה שבעירנו. קול התורה נשמע ביום ובלילה ושערי הישיבה פתוחים לרווחה לכל דורש ומבקש. רבים מבני הקהילה משתתפים בשיעורים הפתוחים לכל הקהל וקובעים חברותות ללימוד.

רבני הישיבה והאברכים משתלבים במספר בתי כנסת בעיר, בלימוד, בהדרכה ובפעילות השוטפת של הקהילה, תלמידי הישיבה משלבים בלימודם גם שירות צבאי במסגרת ההסדר וגם פעולות התנדבות מגוונות בתוך קרית גת.

אנו פונים לכל הציבור הקדוש, ולכל נדיב לב לבוא ולהיות שותף עמנו בבניית בית של קבע.  

הרב שלמה לוי, ראש הישיבה

 

המבנה החדש

מבנה הישיבה החדש יכלול כ-4,000 מ"ר וישתרע על פני שלוש קומות: בקומה הראשונה יוקם מרכז קהילתי ומבנה חדר האוכל. הקומה השנייה תכלול את בית המדרש, חדרי השיעורים וספרייה תורנית ציבורית וכן בית כנסת שישרת את הקהילה. בקומה השלישית ימוקמו חדרי המנוחה של התלמידים.

 

הווה

ישיבת ההסדר גבוהה בקרית גת הוקמה בג' חשון התשס"ז, 25.10.2006. מטרתה העיקרית יצירת תשתית לימודית בעיר קרית גת לתלמידים לקראת ולאחר השירות צבאי. בנוסף, דוגלת הישיבה בקיום פעילות חסד, חינוך ותרבות בעיר קרית גת, מתוך ראיה כי קשה לחנך ולהתחנך לאהבת ישראל ללא קשר ממשי ואמיתי לציבור הרחב.

הישיבה ממוקמת בלב העיר קרית גת, בירת חבל לכיש, הנמצאת במרחק שעת נסיעה מתל אביב, ירושלים ובאר שבע ומגיעים אליה תלמידים מכל רחבי הארץ. בישיבה לומדים כ-60 תלמידים המשלבים לימוד תורה עם שירות צבאי משמעותי. מתוכם, 15 אברכים בעלי משפחות המקבלים מלגת קיום.

כיום הישיבה מקיימת את פעילותה במבנים ארעיים שהוקצו לשם כך על ידי עיריית קרית גת.

עתיד

עם התרחבותה של הישיבה ופעילותה בקהילה, נולד הצורך בהקמת מבנה קבע שיהווה מרכז רוחני – קהילתי. לשם כך הקצתה עיריית קרית גת קרקע לבניין הקבע של הישיבה.

בוא היה שותף!

 

hitzoni1 (1)