חג החנוכה | מלחמת היוונים בעם ישראל | הרב שמעון פרץ

דבר תורה של ראש הישיבה במסיבת חנוכה של הגרעין התורני בקרית גת. כסלו התשע"ה.
המשך לקרוא

חג החנוכה | ה' מחולל ניסים על ידי המכבים | הרב שלמה לוי

דבר תורה של נשיא הישיבה במסיבת חנוכה של הגרעין תורני בקרית גת. כסלו תשע"ה.
המשך לקרוא

חנוכה | מעלים בקודש | הרב שלמה לוי

שיחה לחנוכה מאת נשיא הישיבה – הרב שלמה לוי שליט"א. כסלו תשע"ז.מסרים ולקחים לעבודת ה' מתוך מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בעניין הדלקת נרות החנוכה.
המשך לקרוא