מפורענות לנחמה | חלק 8 – נחמה של אמת | הרב נעם ממן

מהעיון ההלכתי למדנו שיש יחידת זמן מיוחדת שחייבים להיפגש בתוכן שלה, ולעבור את כל השלבים בלי דילוגים. ומדברי התוספות התחדשה ההדרגה בהפטרות.יש סדר לפורענות ויש סדר לנחמה. כל הדיון הזה מוביל אותנו להבין מה זה נחמה? ומה תפקידנו?מה מסובך כל כך בלנחם??
המשך לקרוא

מפורענות לנחמה | חלק 7 – נחמה – הבנת תפקידנו | הרב נעם ממן

שיעור ארוך וחשוב בהבנה מהי נחמה, ומה תפקידנו במערכה. בהקשר למלחמה כיום, הקרב הוא על התודעה. מהו המהפך התודעתי שמתחולל בימים אלו במדינת ישראל? ואיך נוכל ללמוד זאת ממאבקו של מרדכי?אחרי העיון ההלכתי בו ראינו שיש יחידת זמן אחת של 80 יום, יחידת זמן שגוברת
המשך לקרוא

מפורענות לנחמה | חלק 3 – סדר ורצף ההפטרות | הרב נעם ממן

עיון בסוגיה במסכת מגילה (לא:) על הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת.מה גובר? הפטרת ראש חודש או תלתא דפורענותא?'הטור' (או"ח תכה) דן על ראש חודש אלול שחל בשבת.האם קוראים 'השמים כסאי' או 'עניה סוערה'?
המשך לקרוא

מפורענות לנחמה | חלק 1 – נחמה פסולה מתוך ענווה | הרב נעם ממן

בסדרת שיעורים זו סוקר הרב את מהלך הפטרות הנחמה "שבע דנחמתא" הנקראות לאחר תשעה באבומראה מה הם באות ללמד אותנו בסדר המיוחד בו הן מסודרות. כשאדם אומר בשעת משבר: "זה המצב, מה אפשר לעשות" – משלים עם הגזרה, הוא בעצם מפתח עמדה מנוכ
המשך לקרוא