פורים | "נזכרים ונעשים" | הרב שלמה לוי

מהו רזא דרזין של פורים וממה נובעת קדושתו הגדולה?אדר התשע"ז.
המשך לקרוא

פורים | 'כתבוני לדורות' | הרב נעם ממן

עיון בסוגיה חשובה במהותו של חג הפורים.למה נגזרה גזירת הכליה על עם ישראל בימי המן? ומה מנע אותה בסופו של דבר?
המשך לקרוא

פורים |מצוות "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק" | הרב שלמה לוי

  שיעור הלכתי בגדרי המצווה. מה צריך לזכור ולמה? איך צריך לזכור? כל כמה זמן? חיוב הנשים, ומיהו עמלק היום?אדר התשע"ז.
המשך לקרוא

פורים | "ומרדכי ידע" – לאור דמותו של מרדכי | הרב נעם ממן

מתוך סוגיית מעמד החול בחיי הקודש אנחנו נפגשים במגילה עם מרדכי,עפ"י הפסוקים והמדרשים נפרסת לעינינו הגישה האמתית אל הפעולות ועשייה בתחומי החול.
המשך לקרוא

סודות מפורים | הרב שלמה לוי

שיחה מרתקת שניתנה ערב ראש חודש אדר ב' התשע"ו בישיבה.
המשך לקרוא

פורים | עיקר מגילת אסתר | סודו של המן והרשע בעולם | הרב שלמה לוי

עיון בדברי המהר"ל בספרו 'אור חדש' על המגילה.מה נותן להמן הרשע את זכות הקיום בעולם? מקורות שהרב דיבר עליהם בשיעור:אור חדש ד"ה "ותשם אסתר את מרדכי על בית המן": וכבר אמרנו כי לכך כתיב (שם) "ותשם אסתר את מרדכי על בית המן" שי
המשך לקרוא