ימות המשיח | שיטת הגר"א על משיח בן יוסף | חלק 5 | הרב שמעון פרץ

מתוך כתבי תלמידיו הרב מלמד את שיטתו של הגאון מוילנא על הסוגיות של המשיח.ומה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.עד עכשיו בלימודינו בדברי הרמב"ם הוא לא הזכיר את משיח בן יוסף, כעת הרב מלמד מה עניינו של משיח בן יוסף? האם זהו אדם?עיון בדברי ר' הלל מ
המשך לקרוא

ימות המשיח | שיטת הגר"א על משיח בן יוסף | חלק 4 | הרב שמעון פרץ

מתוך כתבי תלמידיו הרב מלמד את שיטתו של הגאון מוילנא על הסוגיות של המשיח.ומה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.עד עכשיו בלימודינו בדברי הרמב"ם הוא לא הזכיר את משיח בן יוסף, כעת הרב מלמד מה עניינו של משיח בן יוסף? האם זהו אדם?עיון בדברי ר' הלל מ
המשך לקרוא

ימות המשיח | שיטת הגר"א על משיח בן יוסף | חלק 3 | הרב שמעון פרץ

מתוך כתבי תלמידיו הרב מלמד את שיטתו של הגאון מוילנא על הסוגיות של המשיח.ומה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.עד עכשיו בלימודינו בדברי הרמב"ם הוא לא הזכיר את משיח בן יוסף, כעת הרב מלמד מה עניינו של משיח בן יוסף? האם זהו אדם?עיון בדברי ר' הלל מ
המשך לקרוא

ימות המשיח | שיטת הגר"א על משיח בן יוסף | חלק 2 | הרב שמעון פרץ

מתוך כתבי תלמידיו הרב מלמד את שיטתו של הגאון מוילנא על הסוגיות של המשיח.ומה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.עד עכשיו בלימודינו בדברי הרמב"ם הוא לא הזכיר את משיח בן יוסף, כעת הרב מלמד מה עניינו של משיח בן יוסף? האם זהו אדם?עיון בדברי ר' הלל מ
המשך לקרוא

ימות המשיח | שיטת הגר"א על משיח בן יוסף | חלק 1 | הרב שמעון פרץ

 מתוך כתבי תלמידיו הרב מלמד את שיטתו של הגאון מוילנא על הסוגיות של המשיח.ומה ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.עיון בדברי ה'אמרי נעם' מתלמידי הגר"א. (על ברכות יג.)
המשך לקרוא