ימות המשיח | מאמר 'המספד בירושלים' | חלק 1 | הרב שמעון פרץ

מאמר "המספד בירושלים" למרן הרב קוק זצ"ל.חז"ל בגמרא (סוכה נב.) אומרים שהמספד הגדול יהיה על משיח בן יוסף שנהרג.הרב קוק מסביר למה צריך שני משיחים? האם משיח בן דוד לא מספיק?יש שני כוחות בעם ישראל הכח החומרי המעשי והכוח הרוחני.ליוסף הצ
המשך לקרוא