ימות המשיח | מטרת ימות המשיח | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םעיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם בענין המשיח פרק יב. 
המשך לקרוא

ימות המשיח | האם המשיח יהיה נביא גדול? | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םעיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם בענין המשיח.הרמב"ם כתב שהמשיח צריך להיות נביא גדול, מצד שני אמר שבר כוכבא היה יכול להיות משיח והא כלל לא היה נביא.איך מסתדרת סתירה זו ברמב"ם?
המשך לקרוא

ימות המשיח | ימות המלך המשיח וביאת אליהו הנביא | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םעיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם בענין המשיח.מתי יגיע אליהו הנביא? מה הוא בא לבשר לנו?
המשך לקרוא

ימות המשיח | נבואות שייכות לימינו | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םעיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם.מחלוקת האמוראים בעניין ימות המשיח, ר' חייא בר אבא ושמואל. (מסכתות ברכות, שבת, פסחים וסנהדרין)האם ייפסקו המלחמות? האם יהיה עוני?כמו מי פוסק הרמב"ם?
המשך לקרוא

ימות המשיח | וגר זאב עם כבש | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םעיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם פרק יב.האם באמת יתקיים הפסוק "וגר זאב עם כבש" או ש"עולם כמנהגו נוהג"?האם לעתיד לבוא כולם יהיו יהודים??
המשך לקרוא

ימות המשיח | הנצרות והאסלאם כהכנה לתיקון העולם | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םהמשך תיאור שלבי ביאת המשיח.איך התגלות נביאי השקר של הנצרות והאסלאם מכינים את הדרך לביאת משיח צדקנו ולתיקון העולם?הקשר לחנוכה – למה היוונים לחמו בנו? מה הפריע להם?איך ניצחון האור על החושך היווני הפך את האומות לבשלות לקבלת ה
המשך לקרוא

ימות המשיח | שלבי התגלות המשיח | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םהרמב"ם מתאר שני תרחישים לביאת המשיח. אחד בו המשיח הוא מלך שנלחם את מלחמות ישראל.והשני בו אליהו מגיע ומודיע מי המשיח.לאיזה תרחיש מתאים הסיפור של בר כוכבא?
המשך לקרוא

ימות המשיח | בר כוכבא היה משיח? | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םראינו שלא בודקים את המשיח על ידי עשיית אותות ומופתים. למרות שיכול להיות מאוד שהוא יעשה ניסים מתוך צדקותו.ההוכחה של הרמב"ם היא שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא ודימוהו למלך המשיח עד שנהרג ונודע שלא. 
המשך לקרוא

ימות המשיח | המשיח יעשה ניסים? | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"ם מרוב צרות הגלות עם ישראל תלה את תקוותיו וישעותו במשיח.האם בימות המשיח הכל יהיה מושלם?האם המשיח יעשה ניסים?האם בר כוכבא היה משיח??
המשך לקרוא

ימות המשיח | תפקיד מלך המשיח | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םהמשך עיון בהלכות מלך המשיח להרמב"ם.מה התפקידים של ימות המשיח? מה אנחנו אמורים לעשות שהוא בא? איך קובעים מי זה המשיח? מה הם התנאים?מה יקרה כשהוא יבוא?בשביל מה בכלל צריך את מלך המשיח?האם בימינו זה ימות המשיח?
המשך לקרוא

ימות המשיח | מיהו מלך המשיח? | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"םעיון בהלכות מלכים להרמב"ם בענין המשיח, מיהו? מה יעשה? המשיח חייב להיות מלך, וכמובן שהוא בן-אדם.יקים ממלכה ויבנה את בית המקדש. יקבץ נדחי ישראל.
המשך לקרוא

ימות המשיח | בעתה אחישנה – זירוז הגאולה | הרב שמעון פרץ

  מתוך דברי הנביאים וחז"ל בגמרא מברר הרב את הסוגיה החשובה מה ההבדל בין גאולה 'בעיתה' – בזמנה לבין גאולה שבאה לפני הזמן – 'אחישנה'.והאם כיום, שבבירור נמצאים אנו תוך גאולה בבחינת 'בעתה' – בזמנה, אפשר גם לזרז את הגאולה שתהיה לבחינ
המשך לקרוא

ימות המשיח | גן עדן ותחיית המתים | הרב שמעון פרץ

שיטת הרמב"ם לימות המשיח עיון בדברי הרמב"ם ב'הלכות תשובה' על תחיית המתים ועולם הבא.
המשך לקרוא

ימות המשיח | משיחי שקר ומשיח אמת | הרב שמעון פרץ

שיטת הרמב"ם לימות המשיחעיון בדברי הרמב"ם ב'אגרת תימן' – אגרת 'פתח תקווה'.לאורך השנים בתימן סבלו הרבה מהאיסלאם והרמב"ם עזר להם שתשובות ואגרות ששלח להם והם קיבלו את פסקי ההלכה שלו עד היום.דבר פחות ידוע הוא שקמו במשך השנים הרבה אנשי
המשך לקרוא

ימות המשיח | שכר ועונש בעולם הבא | הרב שמעון פרץ

שיטת הרמב"ם לימות המשיחהרמב"ם בהקדמה לפרק חלק מונה חמש קבוצות שמבינות באופן שונה את השכר ועונש בעולם הבא וגן עדן.ואת שיטתו בדבר ימות המשיח.האם הרמב"ם סובר שתחיית המתים זה רק משל??
המשך לקרוא