פרשת חקת | טעמי המצוות | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"אהאם יש למצוות טעמים?בשיעור הרב מביא שלוש שיטות: הרמב"ם (מורה נבוכים פרק ג), הרמב"ן (פרשת כי תצא) והמהר"ל (תפארת ישראל).מה דעותיהם והאם יש מחלוקת ביניהם?
המשך לקרוא

פרשת חקת | הקפיצה הגדולה | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.בכתובים נעלמים להם כמעט 38 שנה, לא מסופר כלום על מה שקרה בהן! מדוע התורה לא כותבת עליהן? ומה זה בא ללמד אותנו?
המשך לקרוא

פרשת חקת | הסתלקות שלשת הרועים | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.בהפרש של פחות משנה מסתלקים שלושת האחים הקדושים מרים אהרון ומשה.הקב"ה לוקח את המנהיגים הגדולים של עם ישראל במדבר.
המשך לקרוא

פרשת חקת | כתיקון לחטא קרח ועדתו | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.מה ניתן ללמוד מסמיכות פרשת קרח לפרשת חקת פרה אדומה.
המשך לקרוא

פרשת חקת | פרה אדומה פירוש על דרך הרמז | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.הרב חורג ממנהגו ומבאר את פסוקי התורה, המדברים על מצוות פרה אדומה, בדרך הרמז. 
המשך לקרוא

פרשת חקת | הכנה לכניסה לארץ | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.התורה 'קופצת' לדבר על מה שקורה עם בני ישראל בשנה הארבעים.השנה האחרונה במדבר, לפני שנכנסים לארץ ישראל.הקב"ה מכין את עם ישראל לכניסה לארץ, כי החיים במדבר ובארץ הם שונים זה מזה, ועם ישראל צריך להת
המשך לקרוא

פרשת חקת | סוד פרה אדומה – תיקון לחטא העגל ותיקון העולם

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע."השאיפה של עם ישראל לתקן את העולם רמוזה בפרה אדומה, כי היא מטהרת את טומאת המת – היא מתקנת את המוות, ולכן זה סוד כזה גדול, כי כדי להבין את הסוד של הפרה אדומה אנחנו צריכים לתקן את העולם מהמ
המשך לקרוא