פרשת מסעי | סיכום לספר במדבר | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.
המשך לקרוא

פרשת מסעי | החשש מהכניסה לארץ | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.
המשך לקרוא

פרשת מסעי | ארץ ישראל – הקשר בין הפרשה למלחמה | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.בשיעורו השבועי על הפרשה מראה הרב שמעון פרץ את הקשר הרמוז בפרשה בין ימים אלו לבין המאבק מול אויבינו למען ארץ ישראל.
המשך לקרוא

פרשת מסעי | ערי מקלט | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.
המשך לקרוא