פרשת דברים | מטרת ספר דברים | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.ספר דברים כולו נאום של משה לפני מותו. מה מטרת כתיבת הספר? חזרה על חלקים מהתורה, שערכה סך הכל 36 יום.  
המשך לקרוא

פרשת דברים | הקשר בין משפט הצדק למלחמה | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע."אם שקרת במדות ובמשקלות הוי דואג מגרוי האויב, שנאמר (משלי יא א) מאזני מרמה תועבת ה', וכתיב בתריה בא זדון ויבא קלון:" (רש"י דברים כה, יז)מלחמה נגרמת כשיש חוסר צדק במערכת המשפט. למה זה
המשך לקרוא

פרשת דברים | האם במלחמה צריך לקרוא לשלום לאויבים? | הרב שמעון פרץ

מתוך שיעורו של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ בפרשת השבוע.מתוך עיון בפרשת השבוע, מברר הרב בקצרה את השאלה האם צריך לחפש דרכי שלום עם אויבנו בעת מלחמה?
המשך לקרוא