פרשת כי תבא | ביכורים ומחיית עמלק | הרב שמעון פרץ

סוף פרשת כי תצא מדברת על מחיית זכר עמלק, ותחילת פרשת כי תבא מדברת על מצוות ביכורים.בשיעור הרב יעמוד על הקשר ביניהם בעקבות הטעמים למצוות הבאת הביכורים.
המשך לקרוא