פרשות ויקהל פקודי | סודו של מבנה המשכן | הרב שמעון פרץ

הרב מתאר את מבנה המשכן, מסביר בפשטות את הפסוקים שעד היום לא ממש עסקנו בהם. ומאיר את עינינו בכמה רמזים וסודות.
המשך לקרוא