פרשת תצווה | סודו של מזבח הקטורת | הרב שמעון פרץ

לעומת כל כלי המשכן שמתואר הציווי על עשייתם בפרשת תרומה, מזבח הזהב מוזכר רק בסוף פרשת תצווה. מדוע?
המשך לקרוא