פרשת תרומה | המשכן כבית | הרב שמעון פרץ

מבנה המשכן הוא ממש כמו בית שחי בו זוג ויש בו כלים ורהיטים.יש בזה סודות גדולים אך הרב בקצרה מראה מה משמעות הכלים.אדר התשע"ז.
המשך לקרוא

פרשת תרומה | רצון לבניית המקדש | הרב שמעון פרץ

כל דבר בעולם תלוי ברצון, כדי שייבנה המקדש אנחנו צריכים לרצות אותו.אדר התשע"ז.
המשך לקרוא