פרשת בלק | טעויותיו של בלעם | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"אבלעם חושב שהוא יכול להתמודד עם משה ועם ישראל. כביכול הוא באותה דרגת נבואה כמו של משה רבנו.אבל הוא טעה. בשורש עם ישראל שונה מכולם.כשבלעם עולה למעלה, בכדי לקלל, הוא רואה את האמת, שעם ישראל כולו טוב. "מה ט
המשך לקרוא

פרשת פרה | ענייני טומאה וטהרה לימינו | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"אפרשת פרה היא אחת מארבע הפרשיות שקוראים בחודש אדר,היא הפתיחה של פרשת חקת המדברת על תהליך הטהרה של שריפת פרה אדומה,קוראים אותה בשבת שלפני ראש חודש ניסן לקראת קרבן הפסח.בשיעור מופלא זה הרב מסביר כיצד כיום אנחנו
המשך לקרוא

פרשת בלק | היחס לגויים | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"איש הבדל בין איך מתייחסים לגוי מסוים בתור אדם פרטי, לבין היחס באופן כללי לגויים.עוד יש להבדיל בין היחס בהתנהגות המעשית עם האנשים, לבין היחס למדרגה הרוחנית שלהם.דברי הרמב"ם (הלכות תשובה), הרמח"ל (דרך
המשך לקרוא

פרשת חקת | טעמי המצוות | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"אהאם יש למצוות טעמים?בשיעור הרב מביא שלוש שיטות: הרמב"ם (מורה נבוכים פרק ג), הרמב"ן (פרשת כי תצא) והמהר"ל (תפארת ישראל).מה דעותיהם והאם יש מחלוקת ביניהם?
המשך לקרוא