בס"ד ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת הוקמה על מנת להפיץ בעם ישראל תורה עם אהבה.

הישיבה חרטה על דגלה לגדל תלמידי חכמים בני תורה שטבועה בהם:

♦ עבודת ה' בשמחה גדולה.

♦ אהבת הקב"ה, אהבת עם ישראל ואהבת תורה.

♦ מסירות ללימוד התורה.

♦ לימוד תורה בעומק וברוחב, לימוד הלכה למעשה.

♦ טיפוח "דיבוק חברים" כיסוד משמעותי בעבודת ה'.

♦ חינוך לנשיאה בעול עם הציבור.

♦ הקדשת זמן ראוי ללימוד אמונה ואגדה.

♦ דגש על עבודה שבלב – זו תפילה.

♦ העמדת עבודת המידות במרכז העבודה החינוכית.

אנחנו מאמינים שניתן לחנך לכל הערכים הללו במיוחד בקריית גת, עיר נפלאה עם אנשים אהובים מלאים בחום, באהבת תורה, באהבת ישראל ובחיבור בין קבוצות שונות בעם ישראל. אנחנו שואפים להקים קהילה שמאמינה בכל הערכים הללו, חיה אותם ומפיצה אותם.

אנחנו מאמינים בכוחות המיוחדים הקיימים בעם ישראל, כוחות של תורה וכוחות של אהבה ואחדות, ומתוך כך שואפים לחזק אותם.