- ישיבת ההסדר הגבוהה קריית גת - https://www.yeshivakg.co.il -

הרב המקובל הרב אלעזר אבוחצירה – חמש שנים לרצח

חמש שנים לרצח הנורא הרב שמעון פרץ ראש ישיבת הסדר גבוהה בקריית גת סופד לבבא אלעזר.

 

http://www.srugim.co.il/156388-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8-5-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%97%D7%95 [1]